Poslovni planovi

poticaji za samozapošljavanje, krediti...

Trebate pomoć s pisanjem vašeg poslovnog plana za poticaje za samozapošljavanje ili neku drugu svrhu? Javite se jednoj od naših članica: 

Sandra Lorenzin

Bavim se povlačenjem bespovratnih sredstava te izradom poslovnih planova i mentoriranjem i savjetovanjem tijekom izrade poslovnog plana i cijelog procesa samozapošljavanja, ali i izradom poslovnih planova za druga potrebe (banke, EU fondove...), pišem EU projekte, a posebna su mi strast projekti koji se odnose na turizam i ruralni razvoj. Uz to savjetujem i pomažem privatne iznajmljivače turističkog smještaja da maksimiziraju svoje prihode. Po struci sam ekonimistica i magistrica turizma i kulture s 20-godišnjim iskustvom u bankarstvu i financijama, projektima i menadžmentu.

Valentina Hari

Pisem poslovne planove za potrebe samozaposljavanja, kredita, EU fondova i za vlastite potrebe firme/obrta. Svi poslovni planovi su personalizirani i prilagođeni potrebama klijenta, djelatnosti i svrhe za koju se pišu. Bavim se navedenim službeno 6 godina, a neslužbeno i nešto duže. Magistra sam ekonomije sa završenom kvalifikacijom Voditeljice pripreme i provedbe EU fondova.

Ivana Perić

U dobi od 20 godina pokrenula sam malo obiteljsko poduezeće SPARA koje se bavilo proizvodnjom inovativnih prehrambenih proizvoda. Paralelno uz to zaposlila sam se u Porsche leasingu kako bi teorijska znanja s fakulteta primijenila i u praksi. Za vrijeme najvećeg uzleta obiteljske tvrtke odlučila sam prihvatiti ponudu kao konzultant u tvrtki koja se bavi pripremom i provedbom EU projekata. Nekoliko godina kasnije dobila sam ponudu da radim za inozemnu tvrtku koja se bavi razvojem startup-a što uključuje poslovno savjetovanje, pomoć pri razvoju poslovanja, privlačenje investitora, ali i samo investiranje. Bastavno na svo iskustvo, pokrenula sam RESOLVE. - obrt za usluge poslovnog savjetovanja.

Tea Prga Kovačević

Magistrica ekonomije i voditeljica pripreme i provedbe EU projekata. Iskustvo sam stekla dugogodišnjim radom u području financija i korporativnog bankarstva, a nakon 15 godina rada, osnovala sam konzultantski ured Deskbite consulting. Kao konzultantici specijaliziranoj za potpore male vrijednosti, moja misija je pomagati poduzetnicima u realizaciji njihovih poslovnih ideja i projekata te osnažiti njihovu tržišnu poziciju i pomoći im da ostvare svoje poslovne ciljeve. Nudim: Poslovno i financijsko savjetovanje mikro i malih poduzetnika, Izrada poslovnih planova i investicijskih studija, Savjetovanje pri odabiru financijskih resursa (zajmovi, krediti, bespovratna sredstva), Pomoć pri apliciranju za poticaje za samozapošljavanje, Mentoriranje budućih konzultanata.

Ivana Morić

Bavim se savjetovanjem , izradom poslovnih planova, studija, pripremom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova i nacionalnih izvora. Većina mojega posla se odnosi upravo na izradu planova za samozaposljavanje i na projekte za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Maja Butorac

Poslovna savjetnica za poslovne i osobne financije, također pišem poslovne planove za samozapošljavanje. Slobodno se javite za kratke besplatne konzultacije.

Anamarija Grabovac

Vlasnica Poduzetničkog centra Zovnica koja ima iskustvo pripreme i provedbe EU projekata od 10 godina. Tim PC Zovnica je poslovni partner našim klinetima u njihovu rastu i razvoju kroz pružanje usluga poslovnog savjetovanja, strateškog planiranja, pripreme, provedbe EU projekata i izrade poslovnih planova.

Silvia Ban Ćubelić

Diplomirana ekonomistica sa certifikatom iz područja pripreme i provedbe projekata te digitalnog marketinga i e-trgovine. Imam skoro 25 godina radnog iskustva većinom u području poreza, računovodstva i financija, kao praktičar i edukator, kroz privatni i javni sektor. Posljednjih 5 godina provela sam radeći u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi no odlučila sam slijediti svoje snove i znanje i iskustvo usmjeriti na pomoć budućim i novim mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Kroz svoj obrt BIZ Solution Centar za poduzetništvo nudim cjelovitu uslugu od ideje o pokretanju biznisa do realizacije, ali i dalje kroz uslugu računovodstva, poslovnog i poreznog savjetovanja te mentorstva poduzetnika 1:1 za samostalno vođenje vlastitog knjigovodstva.

Štefica Družijanić

Izrada poslovnih planova za prijave na mjeru samozapošljavanja od strane HZZ-a. Radi stečenog znanja i stručnosti u svojoj branši specijalizirana ciljana skupina klijenata su mi žene koje svoje poslovanje planiraju u proizvodnji ili uslugama vezanim za ljepotu i zdravlje. Dostupnost kontinuiranog praćenja poslovanja i izradu dokumentacija za prijave na županijske i gradske natječaje poticaja poduzetnika. U ponudi također nudim i Priručnike/E book-ove za samostalnu izradu poslovnih planova. Isti su namijenjeni osobama koje žele same pisati svoj plan ili svima onima koji se planiraju baviti djelatnošću izrade poslovnih planova svojim klijentima.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More