Paušalni obrtnici i poslovanje s inozemstvom

by Sanja Rašić
3.3K views

U zadnje vrijeme često se susrećem s upitima „što moram napraviti kada poslujem s inozemstvom“, „kakav račun izdajem, koje obrasce popunjavam“?

Poslovanje u Hrvatskoj više-manje svi savladaju bez većih poteškoća, ali kada je u pitanju poslovanje s inozemstvom javljaju se razne nedoumice.

 • Trebam li PDV ID broj?
 • Kakav ćemo račun izdati?
 • Koje obrasce predati i što platiti?

No, nije niti neobično što smo svi zbunjeni kada se situacije razlikuju ovisno o:

 • pružamo li uslugu ili prodajemo robu
 • je li naš kupac fizička ili pravna osoba
 • poslujemo li sa zemljama EU ili izvan
 • jesmo li u PDV-u ili ne

Za poslovanje s inozemstvom potreban je PDV ID broj, ali ne uvijek. Trebamo ga kada:

 • kupujemo robu (iznad 10.000 eura) ili usluge u EU
 • pružamo usluge unutar EU pravnim osobama

U nastavku vam donosim smjernice za lakše i sigurnije poslovanje.

POSLOVANJE S ROBOM

Kupujemo robu u EU

Kod kupnje robe gleda se prag stjecanja dobara, a isti je 10.000 eura.

Ako je ispod tog iznosa nije potrebno ništa. No, ako ste prešli prag, potreban je PDV ID te popunjavate PDV S i PDV obrazac i plaćate PDV.

Na kupljenu robu dobavljač obračunava PDV zemlje iz koje se roba kupuje. Ako pređete prag stjecana ulazite u VIES bazu i dodjeljuje vam se PDV ID broj te ste obavezni sami obračunati i platiti PDV.

Često se zna dogoditi da dobavljač traži PDV ID iako ga vi ne trebate imati. Tada je na vama izbor prihvatiti ili odustati od kupnje.
Postoji i mogućnost odustajanja od praga stjecanja i odabrati odmah da ste u VIES bazi. To se isplati samo onda kada je dobavljač iz države članice koja ima veću stopu PDV-a od naše (npr. Mađarska ili ako se za neko dobro kod nas koristi snižene stopa, a u zemlji porijekla redovna stopa).

Kupujemo izvan EU

Kod kupnje robe izvan EU nije potreban PDV ID. Ne popunjavaju se obrasci za prijavu na poreznoj jer je riječ o uvozu te se prilikom uvoznog carinjenja obračunava carina i PDV koji je potrebno uplatiti u državni proračun.

Prodajemo robu u EU

Kada prodajemo robu u EU ne popunjavamo obrasce niti je potreban PDV ID. Izdajemo račun bez PDV-a temeljem čl. 90 st. 2 Zakona PDV.

No, ovdje moramo voditi evidenciju izlaznih računa zbog praćenja praga isporuke (10.000 eur), jer nakon što se prijeđe prag obavezni smo naplaćivati PDV države u kojoj nam je kupac.

Prodajemo robu izvan EU

Kako je riječ o izvozu robe u treće zemlje izdajete račun bez PDV-a temeljem čl. 90 Zakona o PDV-u. Nije potreban PDV ID niti popunjavanje obrazaca, no za izvoz robe treba ishoditi EORI broj te obaviti izvozno carinjenje robe.

POSLOVANJE S USLUGAMA

Primamo usluge iz EU

Kada primamo uslugu iz EU potreban je PDV ID i treba ga zatražiti prije primljene usluge. Na poreznu upravu predajemo PDV i PDV-S obrazac. PDV je potrebno uplatiti u državni proračun.

Primamo uslugu izvan EU

Ne trebamo PDV ID i predajemo samo PDV obrazac te plaćamo PDV.

Pružamo usluge u EU

 • Ako je kupac izvan VIES baze i fizička osoba nije potreban PDV ID niti popunjavamo obrasce za prijavu. Račun izdajemo bez PDV-a temeljem čl. 90 st. 2 Zakona PDV- u.

No, ovdje moramo biti oprezni o kakvim se uslugama radi. Ako je riječ o elektronički obavljenim uslugama potrebno je voditi si evidenciju o izdanim računima. Elektronički obavljene usluge su sve usluge kod kojih je minimalna vaša prisutnost, odnosno automatizirane su npr. Prodajete svoj on-line webinar koji kupac preuzima s web stranice.

Do 10.000 eura usluga je oslobođena PDV-a temeljem čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u.  Nakon dosegnutog praga od 10.000,00€ potrebno je predati obrazac e-trgovina (najkasnije 8 dana od datuma dosegnutog praga) i prijaviti se u OSS ili registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj pojedinoj zemlji članici gdje se obavlja usluga.

 • Ako je kupac u VIES bazi obavezan je PDV ID broj te prijavljujemo na poreznu popunjavanjem PDV i ZP obrasca. Račun izdajemo s čl. 17.

Pružamo usluge izvan EU

 • Pravnim osobama – nije potreban PDV ID, no popunjavamo PDV obrazac. Račun izdajemo s čl 17 st.1.
 • Fizičkim osobama – nije potreban PDV ID niti popunjavamo ikakve obrasce. Račun izdajemo s čl. 90.


U situacijama kada moramo platiti PDV uplaćujemo ga na IBAN HR 12 10010051863000160. Model plaćanja je 68, a poziv na broj 1201-vaš OIB.

You may also like

1 comment

PDV ID - PDV identifikacijski broj - R-Partner April 26, 2024 - 12:24 pm

[…] Više o poslovanju paušalnih obrtnika s inozemstvom pogledajte ovdje. […]

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More