Kako i koliko ZAPRAVO možeš zaraditi od svoga znanja?

by Nela Kačmarčik-Maduna
809 views

U vrijeme umjetne inteligencije, besplatnih sadržaja i znanja dostupnog na dva klika, reklo bi se da je znanje bezvrijedno. 

Sigurno si mnogo puta čula da su diplome bacanje novca i da je uzaludno skupljati certifikate.

Čuješ od prijatelja da su na dosadnim edukacijama izgubili dane, i da su jedva izdržali do kraja besplatnih tečajeva. 

Kako da onda svoje znanje pretvoriš u izvor prihoda?

Kako da sebi osiguraš klijente koji su spremni platiti onoliko koliko znaš da vrijediš?

Kako da znanje pretvoriš u prihode?

Sigurno znaš da je primjena naučenog ključna, i da je praksa najbolje jamstvo unosnog posla. Upravo zato prihvataš više posla nego što bi htjela, i svaki put se zapitaš hoćeš li pokriti troškove ako cijenu spustiš tako da bude konkurentna i privlačna većem broju klijenata.

Ako je popunjen raspored i plan za narednih nekoliko mjeseci, kad ćeš stići da tražiš bolje klijente? Imaš li vremena i energije za edukacije kojima bi razvila svoje vještine? Možeš li ih sebi priuštiti?

Sa druge strane, možeš li očekivati da jeftinim knjigama i besplatnim webinarima izgradiš konkurentsku prednost, nešto po čemu se tvoja ponuda izdvaja? Želiš li da klijente prihvataš samo zato što tražiš malo i radiš sve?

Znaš li kako povećati cijenu svoje usluge ili svog dana? Znaš li šta i koliko tvoji kupci žele platiti? Razumiješ li kako povećati vrijednost svog personalnog brenda?

Pet savjeta kako možeš povećati vrijednost svoga personalnog brenda

Evo pet savjeta za početak:

Definiraj po čemu si prepoznatljiv/a. To će sigurno odbiti dio potencijalnih klijenata, ali će ti vratiti u ruke slobodu izbora. Kako da odlučiš šta od svojih atributa istaknuti? Pitaj bar pet idealnih klijenata ili onih s kojima bi voljela raditi, šta najviše cijene kod tebe. Ako te ne poznaju dobro, pitaj ih šta cijene kod onih čije usluge rado plaćaju. Ako je moguće snimi te razgovore. Predloži da se čujete preko zooma ili slične platforme, pa poslušaj nakon par sati ili sutradan. Slušaj bez očekivanja i postavljaj otvorena pitanja (tako da ne mogu odgovoriti samo sa da ili ne).

Provjeri na koji način tvoji idealni klijenti zarađuju novac i kako im ti možeš pomoći da zarade više. Ako razumiješ njihove motive i razloge da te angažiraju, pomažeš i njima i sebi. Ovo takođe traži malo vremena i truda, ali se višestruko i dugoročno isplati.

Izračunaj koliko ti treba. Od ukupne sume koju procijeniš kao ciljnu, oduzmi troškove koje moraš pokriti. Uračunaj poreze, doprinose i cijenu materijala i logistike. Ostatak podijeli sa brojem sati koliko realno možeš raditi u danu, mjesecu i godini. Na taj način ćeš izračunati iznos koji trebaš naplatiti. Naredni korak je – marketinška komunikacija. Definiraj koju vrijednost možeš ponuditi za te novce, bilo da naplaćuješ po danu, proizvodu ii paketu usluga.

Poveži tačke 2 i 3: Šta od onoga što tvom klijentu treba ili mu može povećati zaradu ti možeš ponuditi za iznos koji si odredila da ti je potreban? Jesi li u stanju ponuditi tu vrijednost ili taj rezultat? Ako nisi, ponovi kalkulaciju sa drugačijim ulaznim podacima. Možda možeš ponudu prezentirati drugoj vrsti klijenata ili u svoju uslugu možeš ugraditi nešto više? Možeš li istu uslugu (ili dio usluge) ponuditi većem broju klijenata?

Komuniciraj: predstavi sebe, vrijednost koju kreiraš svojim klijentima i način na koji oni koriste tvoje usluge ili znanje. Pitaj klijente šta im možeš dodatno uraditi ili kako možeš povećati vrijednost svoje usluge.

Koliko zapravo vrijede intelektualne usluge?

Na kraju, ovo je piramida vrijednosti intelektualnih usluga koja će ti pomoći da odrediš potencijalnu vrijednost svoga znanja.

Najveći potencijal zarade i istovremeno najveća potražnja u odnosu na ponudu je u slučaju da možeš ponuditi rasterećenje klijentu, odnosno preuzeti odgovornost za rezultate. Ovo je i najzahtjevnije i traži posebne vještine, sposobnosti, te kombinaciju znanja, iskustva i mentalne snage.

Takođe visoki potencijal zarade je i u mogućnosti rješavanja budućih problema, odnosno omogućavanju klijentu da problem sagleda iz nove perspektive i bolje predvidi situaciju.  

Najčešći način korištenja znanja je rješenja problema ili odgovor na pitanje klijenta. Ovaj metod prodaje znanja je zahtjevan jer ponekad pitanja ili zahtjevi klijenta nisu precizno definirani, pa su moguće nesuglasice ili nerazumijevanja.

Znanje se može pretvoriti i u proizvodnju zabave ili kreiranje zanimljivih sadržaja, što je često metoda djelovanja medijskih institucija i influencera. Potencijal zarade je ograničen jer je konkurencija velika i nemilosrdna, pa je znanje moguće unovčiti pod uvjetom privlačenja velikog broja klijenata ili kupaca. Podvrsta ovog načina zarade jesu sponzorstva i donatori, koji preko mehanizma zabave ili zanimljivosti plaćaju prečicu prema pažnji većeg broja ljudi.

Na dnu piramide vrijednosti su besplatni sadržaji i netraženi savjeti, koji se mogu unovčiti uz dobro poznavanje marketinških principa, veliki broj potencijalnih konzumenata i uz dozu sreće. 

Dio ovih sadržaja može imati i negativne ekonomske efekte, ukoliko ga javnosti, klijenti i ciljne javnosti ocjeni kao dosadan, agresivan ili neprikladan.

Naravno, piramida je pojednostavljeni način prikazivanja vrijednosti, razvija se i mijenja svakodnevno. 

Načini pružanja vrijednosti zasnovani na znanju

Načini pružanja vrijednosti predstavljeni u piramidi mogu biti različiti:

  • Pisanje knjiga ili kreiranje videa
  • Kreiranje i dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama
  • Podučavanje i edukacijski programi
  • Coaching 
  • Konzalting
  • Kreiranje zajednica i razmjena znanja i iskustava
  • Mastermind grupe
  • Kreiranja obrazaca, template-a, modela ili urneka

Ukoliko te zanima kako o svemu ovome donijeti pravilne odluke, prijavi se na BESPLATNE radionice jednom mjesečno.

Neka bude sretno i pametno 🙂

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More