Što radi Peer Mastermind grupa?

by Tamara Perušić
735 views

Jedna od pogodnosti članstva u BYOB zajednici je mogućnost udruživanja u Peer Mastermind skupine. Ova pogodnost je omogućena svim Rising Star i The Bossica članicama na Patreonu. Spajaju se članice koje su u sličnom poslovnom stadiju i uobičajena veličina grupe je 5 žena. Ideja BYOB Peer Masterminda je da članice zajedno rade na pokretanju ili skaliranju svog biznisa, dijele svoje izazove i jedna drugoj su podrška.

Ovim člankom želim pomoći članicama da bolje razumiju koncept Peer Masterminda, koje su prednosti uključivanja u stručnu skupinu, te kako napraviti strukturirani format koji će usmjeriti rasprave prema zacrtanim ciljevima članica.

Što je Peer mastermind i kako je nastao?

Peer mastermind je stručna skupina pojedinaca koji se udružuju kako bi podržali jedni druge u postizanju svojih osobnih i profesionalnih ciljeva. Koncept mastermind grupe popularizirao je Napoleon Hill u svojoj knjizi “Misli i obogati se”. On definira Peer Mastermind kao skladnu koordinaciju znanja i nastojanja dviju ili više osoba, radi ostvarenja konkretnog cilja.

Da bismo bolje shvatili mogućnosti moći koja nam je dostupna pomoću dobro odabrane Peer Mastermind grupe, Hill je objasnio dvije značajke načela stručne skupine od kojih je jedna financijske prirode, a druga psihičke.

Financijske prednosti ostvarit će svatko tko se okruži skupinom suradnika i savjetnika koji su suglasni spremni mu pomoći. Psihička prednost može se pojasniti putem slijedeće tvrdnje: “Dva se uma još nisu udružila, a da time nisu stvorila treću, nevidljivu i neopipljivu silu koju možemo opisati i kao treći um.” Skupina „mozgova“ povezana u duhu suradnje proizvest će više misaone energije od jednog jedinog mozga, jednako kao što će i skupina električnih baterija proizvesti više energije od jedne jedine baterije.

Sudionici i prednosti stručne skupine

U Peer mastermindu sudionici obično imaju slične interese, težnje ili su iz istog profesionalnog područja. Sastaju se redovito, uživo ili virtualno, kako bi razmijenili svoja iskustva, uvide i znanja. Svrha grupe je iskoristiti kolektivnu inteligenciju, iskustvo i resurse svojih članova kako bi pomogli svakom pojedincu da uspije.

Peer mastermind grupe popularne su među poduzetnicima, poslovnim profesionalcima i kreativnim pojedincima. One pružaju poticajno i suradničko okruženje u kojem članovi mogu učiti jedni od drugih, nadvladati izazove i ubrzati napredak prema svojim ciljevima.

Raznolikost znanja i iskustava u grupi može dovesti do inovativnih rješenja i osobnog rasta.

Stručna skupina treba biti skladna i tu je odgovornost na svakom pojedincu da održava potpuni sklad sa drugim članovima. Načelo “stručne skupine” ne može funkcionirati tamo gdje ne vlada savršena sloga.

Prije no što se povežete u stručnu skupinu, definirajte koje prednosti i koristi vi možete ponuditi članovima svoje skupine u zamjenu za njihovu suradnju. Nitko neće neograničeno raditi bez nekog oblika naknade koja ne mora biti u obliku novca.

Format Peer Masterminda

Da bi Peer Mastermind bio učinkovit, trebao bi slijediti strukturirani format. Za vrijeme sastanaka svaki član ima priliku predstaviti izazov, cilj ili priliku s kojom se suočava. Grupa se zatim uključuje u fokusiranu raspravu, nudeći perspektive, savjete i potencijalna rješenja. Naglasak je na razmišljanju o idejama, davanju povratnih informacija i preuzimanju odgovornosti za poduzimanje akcija.

Format Peer Masterminda može varirati ovisno o preferencijama i ciljevima grupe. Ovo je neka uobičajena struktura koju slijede mnoge stručne skupine pojedinaca:

1. Članovi i predanost:

 • Grupa se sastoji od malog broja članova (obično oko 4-8 pojedinaca) koji imaju slične interese, ciljeve ili profesionalnu pozadinu.
 • Članovi se obvezuju dolaziti na redovite sastanke i aktivno sudjelovati u aktivnostima grupe.

2. Učestalost i trajanje sastanaka:

 • Grupa određuje učestalost sastanaka, koja može biti tjedno, dvotjedno ili mjesečno.
 • Sastanci obično traju određeno vrijeme, primjerice 1-2 sata, kako bi se osigurale fokusirane rasprave.

3. Dnevni red i vođenje sastanka:

 • Svaki sastanak počinje s unaprijed određenim dnevnim redom ili strukturom koja usmjerava rasprave i osigurava ravnopravno sudjelovanje.
 • Osoba koja vodi sastanak može se odrediti za svaki sastanak posebno, odgovorna je za usmjeravanje sastanka sukladno dogovorenom dnevnom redu, upravljanje vremenom i osiguravanje da svatko ima priliku dati svoj doprinos.
 • Preporuka je raditi zapisnik sastanka u kojem je u kratkim crtama opisano što je raspravljano i koji su slijedeći koraci. Zapisnik se može držati na dijeljenoj mapi kojoj svaki član može pristupiti.

4. Postavljanje ciljeva i prijave:

 • Na početku ili na kraju svakog sastanka članovi dijele svoje ciljeve, izazove ili prilike.
 • Redovito izvještavanje omogućuju članovima da informiraju grupu o svom napretku, traže povratne informacije i slave svoja postignuća.

5. Rasprava i Brainstorming:

 • Član prezentira određeni izazov, pitanje ili cilj grupi.
 • Grupa se uključuje u fokusiranu raspravu, nudeći uvide, perspektive i potencijalna rješenja.
 • Brainstorming sesije mogu uključivati ​​postavljanje pitanja, davanje povratnih informacija i dijeljenje osobnih iskustava.

6. Odgovornost i akcije:

 • Članovi se potiču da odrade konkretne akcijske korake ili obveze na temelju uvida stečenih raspravom.
 • Odgovornost jednih prema drugima je pružanje podrške, ohrabrenja i provjeravanje napretka na sljedećim sastancima.

7. Podrška i resursi:

 • Članovi mogu dijeliti relevantne resurse, članke, knjige ili veze koje mogu pomoći drugima u postizanju njihovih ciljeva.
 • Grupa služi kao mreža podrške, nudi ohrabrenje, empatiju i siguran prostor za dijeljenje izazova i uspjeha.

8. Povjerljivost i povjerenje:

 • Članovi se slažu da će održavati povjerljivost unutar grupe, dopuštajući otvorene i iskrene rasprave bez straha od osude ili posljedica.
 • Povjerenje i poštovanje ključni su za poticanje suradničkog i poticajnog okruženja.

Struktura sastanaka

Struktura Peer Mastermind sastanka može varirati ovisno o preferencijama i potrebama grupe. Ovdje je opisana uobičajena struktura:

 1. Dobrodošlica i prijava: Voditelj sastanka započinje tako što poželi dobrodošlicu svima i dopusti svakom sudioniku da ukratko podijeli svoj trenutni napredak, izazove ili uspjehe od prošlog sastanka. To pomaže postaviti kontekst i omogućuje članovima međusobno povezivanje.
 2. Postavljanje ciljeva i odgovornost: Svaki član treba reći svoje ciljeve. To može biti tjedno, mjesečno ili bilo koji drugi vremenski okvir. Voditelj sastanka bi trebao poticati specifičnost i jasnoću u postavljanju ciljeva. Članovi također mogu raspravljati o svojim prethodnim ciljevima i jesu li oni postignuti. Grupa međusobno pruža podršku, daje sugestije i postavlja dodatna pitanja.
 • Hot Seat dio: U ovom segmentu, jedan ili više sudionika izmjenjuju se na tzv. “vrućoj stolici”, gdje dijele određeni izazov, problem ili priliku s kojom se suočavaju. Ostatak grupe zatim nudi uvide, perspektive i moguća rješenja. Sesije na Hot Seat-u omogućuju usredotočenost na problem i kolektivno razmišljanje.
 • Dijeljenje znanja i resursa: Sudionici mogu naizmjenično dijeliti vrijedne resurse, alate, knjige ili članke na koje su naišli, a koji bi mogli koristiti grupi. Na taj način se potiče kontinuirano učenje i njeguje kulturu dijeljenja znanja.
 • Rasprave za okruglim stolom: Dodjeljuje se vrijeme za otvorene rasprave o određenim temama ili pitanjima od interesa za grupu. To može uključivati ​​trendove u industriji, najbolje prakse, strategije osobnog razvoja ili bilo koje druge relevantne teme. Potrebno je poticati aktivno sudjelovanje i različita stajališta.
 • Akcijski planovi i sljedeći koraci: Pred kraj sastanka svaki bi član trebao navesti konkretne aktivnosti koje će poduzeti do sljedećeg sastanka kako bi napredovao prema svojim ciljevima.
 • Rekapitulacija i zatvaranje sastanka: Na kraju sastanka potrebno je napraviti rekapitulaciju najvažnijih događaja sa sastanka. Također uputno je potvrditi datum i vrijeme sljedećeg sastanka.

Da rezimiramo, Peer Mastermind grupe okupljaju pojedince s različitim iskustvima, perspektivama i stručnošću. Na taj način članovi dobivaju pristup novim znanjima, uvidima i inovativnim idejama koje će im pomoći da prevladaju izazove i donesu bolje odluke.  Ove grupe pružaju poticajno i ohrabrujuće okruženje u kojem članovi mogu otvoreno razgovarati o svojim ciljevima, težnjama i izazovima. Peer Mastemind služi kao izvor motivacije, ohrabrenja i odgovornosti, pomažući članovima da ostanu usredotočeni, predani na putu prema postizanju svojih ciljeva. Također, potiče članove da poduzmu hrabrije akcije i s većom odlučnošću slijede svoje ciljeve. Jedna od dobrobiti za članove skupine je širenje vlastite profesionalne mreže što može voditi do vrijednih suradnji i partnerstva.

Imate li vi svoju Peer Mastermind grupu?

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More