Njeno veličanstvo: Landing stranica!

by Milica Drinjaković
981 views

Šta je Landing (odredišna) stranica i kako funkcionira?

Landing stranica je samostalna stranica na vašoj stranici koja ima za cilj da posjetitelja pretvori u potencijalnog klijenta/kupca. Landing stranica je drugačija od ostalih stranica na vašoj web stranici iz sljedeća dva razloga:

  1. U sebi sadrži obrazac koji vam omogućuje da prikupite informacije posjetitelja u zamjenu za željenu ponudu. Vaši posjetitelji ostavljaju svoje podatke da bi dobili nešto besplatno od vas (e-knjiga, besplatnu verziju (0. modul) vašeg online programa, video trening, uputstva…) Sve ove nabrojane stvari se u svijetu marketinga još nazivaju i lead magneti.
  • Jedina svrha landing stranice je da pretvorite posjetitelja u potencijalnog klijenta.

Landing stranice se prave sa isključivo jednim ciljem: jasnim i jednim pozivom na akciju!

Jednostavno rečeno, landing stranica je svaka stranica koja ima obrazac na sebi i ne uključuje druge distrakcije.

Kako funkcioniraju landing ​​stranice?

1. Posjetitelj vidi poziv na akciju i završi na landing stranici koja ima obrazac za prikupljanje informacija.

2. Posjetitelj popunjava obrazac, koji ga pretvara iz posjetitelja u potencijalnog klijenta.

3. Informacije iz polja obrasca se zatim čuvaju u vašoj bazi podataka potencijalnih klijenata.

4. Marketirate kontakt ili potencijalnog klijenta na temelju onoga što znate o njemu.

Ako koristite alat za automatizaciju marketinga, kao što su Mailerlite (koji sama koristim i od srca preporučujem), Mailchimp ili Sendfox, moći ćete vidjeti na koju ponudu je potencijalni klijent konvertovao, kada je izvršio konverziju i koje je druge interakcije imao na vašoj web stranici. Ove informacije će vam omogućiti da njegujete ovaj potencijal na ciljani način, pomaže vam da odlučite koje najprikladnije marketinške akcije da preduzmete.

Svaki dan koristimo novac za plaćanje roba i usluga, a koncept novčane vrijednosti može se primjeniti na logistiku iza landing stranice na kojoj se razmjenjuju podjednako vrijedne informacije bez obzira na kojoj se strani razmjene nalaze. Posjetitelj će popuniti formular na landing stranici jer vjeruje da će mu sadržaj kojem pristupi biti vrijedan, a prodavac će rado dati dio sadržaja posjetitelju stranice jer može koristiti informacije koje posjetitelj pruži u budućim marketinškim akcijama. To je vin-vin situacija.

Proces konverzije

Iako je Landing stranica glavna komponenta procesa konverzije, ona sama nije dovoljna da uspješno konvertuje posjetitelja u kupca već mora da sadrži još nekoliko elemenata kako bi ispunila svoj cilj.

1.Pozivi na akciju (CTA): CTA je slika ili red teksta koji podstiče vašeg posjetitelja da završi određenu radnju. Na landing stranicama, pozivi na akciju govore posjetitelju gdje treba kliknuti da bi pristupio ponudi. Što više CTA rezonuje sa landing stranicom i drugim stranicama na kojima se promoviše, veća je vjerojatnoća da će posjetitelj izvršiti konverziju.

2.Obrazac: Sama landing stranica u sebi sadrži obrazac koji posjetitelj ispunjava da bi pristupio ponudi. Kao što je ranije spomenuto, njena jedina svrha je da objasni prednosti date ponude i podstakne posjetitelja da postane  potencijalni klijent. Kada se obrazac pošalje, posjetitelj treba da bude preusmjeren na stranicu „hvala“.

3.Stranica „Hvala”: Iako je poruka zahvalnosti dostupna u većini alata, preporučujem da svom novom potencijalnom klijentu dostavite posebnu stranicu sa zahvalnošću. Stranice sa zahvalnošću uključuju dugme „preuzmi odmah“ na koje novi potencijalni klijenti mogu kliknuti da bi preuzeli ono što nudite a on smatra da će imati koristi od vaše ponuda, što ste već objasnili na samoj landing stranici.

Pravljenje sjajne landing stranice

Kao i za sve u marketingu, tako i za pravljenje landing stranice koja će uspješno konvertovati postoji poseban recept (i ovo ne tvrdim ja već je ovaj recept usavršen i proveren od strane inbound marketinga širom svijeta)

Najbolje prakse za landing stranicu:

  • Napravite ubedljiv naslov: mora biti takav da zainteresuje potencijalnog kupca da nastavi da čita
  • Efikasno prenesite vrijednost vaših ponuda: neka vaša ponuda bude jasna i koncizna, za koga je i za koga nije, i istaknite beneficije vaše ponude za potencijalnog kupca.
  • Uključite točke nabrajanja ( kao što su ovi moji bullets): napišite kratak rezime ponude, a ispod rezimea navedite glavne tačke onoga što posjetitelj može očekivati ​​ preuzimanjem materijala. Predstavljanje ovih informacija u vidu teza  će zadržati čitaoca angažiranim, a istovremeno će mu dati pregled onoga što da očekuje, što ga može podstaći na konverziju.
  • Napravite obrazac: Obično su to ime i adresa e-pošte, mada u zavisnosti od vaših marketinških potreba, ti obrasci mogu da sadrže i više podataka.
  • Uklonite navigaciju sajta: Ako ostavite navigaciju koja će vašeg potencijalnog kupca odvesti sa landing stranice, smatrajte da je prodaja propala. Dakle, nema drugih linkova, nema “zapratite me na instagramu”, “pročitajte novi blog post”….
  • Umetnite slike: Ko ne voli dobru sliku? Obavezno uključite relevantnu i privlačnu sliku na svoju landing stranicu da biste privukli posjetitelja.
  • Dajte izjave koje su relevantne: Recenzije usluga ili proizvoda su zaista svugdje poželjne, pa tako i na landing stranicama. Međutim, nemojte uključivati ​​izjavu koja je nejasno povezana sa vašom ponudom. Uvjerite se da je u direktnoj vezi sa onim što promovišete. Ako nije, najbolje je da to izostavite.
  • Uvjerite se da su vaša uputstva o sljedećim koracima jasna: Ovo bi moglo biti nešto jednostavno kao: „Da biste pristupili e-knjigi, popunite obrazac sa desne strane.“ To je jednostavno, ali daje vašem posjetitelju jasna uputstva o sljedećim koracima, što će povećati vjerojatnoću da će ostvariti konverziju.

Korisni savjeti

U nastavku su navedeni neki savjeti koje treba uzeti u obzir i koji mogu da donesu ogromnu razliku za vašu landing stranicu:

• Lektura: Morate izgledati vjerodostojno kada neko posjeti vašu landing stranicu. Ako pomješate ti i vi, i izgleda neuredno , to može odvratiti ljude od konverzije. Trostruko provjerite sve na vašoj landing stranici. Ako znate da ste loši u uređivanju, zamolite nekog drugog da to uradi. Zaista je važno.

• Testirajte svoju odredišnu stranicu: kliknite na CTA, popunite formular i preuzmite ponudu na stranici zahvalnosti. Uvjerite se da su svi koraci postavljeni iz perspektive korisnika i potvrdite da su vaše kontakt informacije sačuvane u bazi podataka kako biste bili sigurni da sve funkcionira iz perspektive „behind the scene“.

Promotivni savjeti

Vaš posao nije završen kada napravite landing stranicu. U stvari, tek je počelo. Morate da navedete ljude da vide vašu landing stranicu – inače, koja je bila svrha njenog kreiranja?

E-pošta je odličan način da promovišete svoju landing stranicu. Pošaljite promotivnu e-poštu na ciljanu listu, a ne na cijelu bazu podataka e-pošte. Što je lista više ciljana u odnosu na vašu landing stranicu, veće su šanse da će se konverzija odigrati.

 Društveni mediji: Kao što vjerojatno znate, društvene mreže su odličan alat za širenje riječi o vašem sadržaju. Međutim, dodatni savjet: nemojte promovirati na svakoj platformi jer mislite da tako treba da radite. Odaberite nekoliko platformi za koje znate da su tu vaši potencijalni kupci i promovišete ih u velikoj mjeri na tim platformama. Nemojte promovirati na Facebook stranici samo zato što to rade svi drugi.

I za sami kraj da objasnim otkud naziv landing, uveliko prihvaćen i kod nas pa se prevod “odredišna” i ne koristi. Jednom kada posjetitelj “sleti” na vašu landing stranicu, potrudite se da tu i ostane i ne “odleti”, jer takve stranice još nisu napravljene u marketinške svrhe.

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More